Havebesøg

Har du lyst til mere natur i din have?

Uanset hvor stor haven er og om du har en gammel have, naturgrund eller bar mark i et nybyggerkvarter, er der mange potentialer og muligheder. Jeg tager udgangspunkt i havens forhold og dine ønsker. Mit havedesign består af naturvenlige tiltag – som også er klimavenlige, spiselige, børnevenlige, sanselige og plejenemme. Har du brug for ideer til at dele haven op i rum, en planteliste til fugle og insekter, placering af træer eller vand i haven, en artsbestemmelse af din plæne.

Jeg har blandt andet arbejdet med bynatur og biodiversitet på Naturhistorisk Museum Aarhus og undervist i Københavns Skolehaver. Jeg har anlagt blomstereng og vand i haven, bygget kvashegn og insekthotel, slået med le og podet frugttræer mm. Jeg arbejder ud fra naturens egne dynamikker for at skabe levesteder for dyr og planter inspireret af naturtyper og hjemmehørende arter.

Det er vigtigt for mig at ændre synet på de hjemmehørende planter, da de er vigtige for vores lokale arter og ikke kun ukrudt. Planteskolernes traditionelle udvalg af eksotiske arter og forædlede sorter kan i bedste fald være nektarplanter men har oftest ingen naturmæssig værdi. Se derfor med nye øjne på din selvsåede hvidtjørn og blomster i græsplænen og overvej hjemmehørende alternativer til fx hækken og staudebedet. Leg med æstetikken og skab variation.

Har du brug for en telefonsamtale, et havebesøg med overordnede linjer og ideer, en haveskitse eller en beskrivelse med vejledning og planteliste?

Er du interesseret i at vide mere, så kontakt mig til en uforpligtende snak på telefon +4560774966 eller email: bonnichsen15@gmail.com.

Jeg kan vejlede om placering af køkkenhaven og frugttræer/-buske og overordnede principper om dyrkning af spiselige planter, kompost, permakultur mm. Lokal produktion af grøntsager er bæredygtigt og meningsfuldt, især som en stor fælleshave sammen med andre, hvor man hjælper hinanden med at få afgrøderne til at lykkes. For selvforsyning kontakt min veninde Hanne Gustavussen som er havekonsulent i økologiske nyttehaver.